PROGRAM

      VIZIJA  NAŠEGA PROGRAMA :

  •  poleg ciljev in predlaganih vsebin, ki jih ponuja Kurikulum za vsa področja   otrokovega razvoja, dajemo poudarek na oblikovanje temeljnih krščanskih   vrednot in  spoznavanju domovine preko različnih literarnih ljudskih junakov
  •  otroka vodimo k odkrivanju, spoznavanju in občudovanju sveta preko   ustvarjalnosti
  •  otroka vzpodbujamo, da odkriva bogastvo, smisel in svetost človeškega življenja,   zato se, preko raznih medgeneracijskih  aktivnosti, povezujemo z varovanci   doma  Marije in  Marte
  •  vizija vrtca je usmerjena v potrebe tradicionalne družine v sodobni družbi in     tesnega  sodelovanja s starši
  •  smo majhen vrtec, a smo odprti tudi za otroke staršev drugih verskih prepričanj

     PROGRAMI

     Izvajamo celodnevni program.

  •  oddelki prvega starostnega obdobja, v katerega so vključeni otroci od 1-3 let
  •  oddelki drugega starostnega obdobja, v katerega so vključeni otroci 3-6 let

     V letu 2023/24 je v vrtcu organiziranih 5 oddelkov. En oddelek otrok starih 1-2 leti,           en  oddelek otrok starih od 2-3 leta, en oddelek otrok, starih od 3-4 leta, polovičen           oddelek otrok, starih od 4-5 let in en oddelek otrok, starih 5-6 let.

     DODATNE STANDARDNE  DEJAVNOSTI

    Stalne dodatne dejavnosti so drsanje, dan za atletiko, plavanje, izleti, predstave,      Božičnica.. Izvajajo jih strokovne delavke vrtca. 

     OBOGATITVENE NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI / IZVEN VRTCA

    so  dejavnosti, ki jih starši doplačajo ali v celoti plačajo Vodijo jih strokovni delavci          vrtca z zunanjimi  izvajalci. Te so tri dnevni tabor-škratkova dežela v  Rutah v                  Kranjski gori. Namenjene  so otrokom v zadnjem letu pred vstopom v šolo. Strokovni      delavki oddelka presodita, ali je ločitev staršev za  določenega otroka primerna ali ne      in se o tem pogovorita s starši.