SKRB ZA ZDRAVJE

Spoštovani starši,
iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, smo prejeli napotke in usmeritve za ravnanje v skladu s trenutno veljavnimi navodili pristojnih institucij v zvezi s koronavirusom (COVID-19). V Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebno biti izredno previden. V okrožnici je opredeljen način medsebojnega komuniciranja in obveščanja, poziv ministrstva ter splošni preventivni specifični ukrepi (NIJZ).
V vrtcu situacijo v zvezi s koronavirusom ves čas spremljamo ter izvajamo redne preventivne dejavnosti in postopke za preprečevanje in širjenje različnih okužb.
Vsi upoštevajmo priporočljive preventivne ukrepe, ki so navedeni v okrožnici ter hkrati upajmo, da se izognemo epidemiji.

Pomočnica direktorja – strokovna vodja vrtca

Ljiljana Gomerčič

Okrožnica Ministrstva Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19

https://www.nijz.si/

Preventivni ukrepi Korona virus 11.3.2020

NAČRT-KORONAVIRUS 26.2.2020.

1. ZNAČILNOSTI OTROK IN OTROŠKEGA KOLEKTIVA

 • Značilnost predšolskih otrok je intenziven telesni in duševni razvoj.
 • Vrtec vključuje psihofizično občutljivo in za infekcije sprejemljivo starostno skupino, še posebej to velja za otroke I. starostne skupine (1-3 leta), ki še nimajo popolnoma razvitih imunoloških sposobnosti.
 • Nalezljive bolezni se v otroškem kolektivu širijo bolj intenzivno, ker so medsebojni stiki otrok tesni.
 • Na uspešnost preprečevanja okužb in bolezni vplivajo ustrezni higienski tehnični pogoji prostorov, predvsem pa zaposleni in v veliki meri tudi starši.

2. UVAJANJE OTROK

 • Pri uvajanju otrok v vrtec morajo biti otrok in starši zdravi.
 • Pred vstopom v sobo se starši preobujejo v svoje copate ali uporabijo naše, ki se nataknejo čez čevlje.
 • Pred vstopom si starši temeljito umijejo roke, umivalnik in milo sta na voljo pri vseh vratih.
 • Starši ob vstopu otroka v vrtec predložijo POTRDILO PEDIATRA, da je otrok zdrav in sposoben vključitve v vrtec.

3. OBLAČILA IN OBUTEV OTROK

 • Obutev naj bo primerno velika, podplat prožen in nedrseč.
 • Otroci naj bodo oblečeni v udobna oblačila, večplastno, da se jih lahko sleče ali obleče glede na dejavnost in temperaturo pri menjavi prostorov.
 • Otroci naj vedno imajo v garderobi rezervna oblačila.
 • Če se otroka v vrtcu preobleče, starši dobijo umazano obleko v otrokovi garderobi, v PVC vrečki.

4. NEVARNI PREDMETI

 • Starši ste dolžni poskrbeti, da otroci v vrtec ne prinašajo nevarnih predmetov, s katerimi lahko ogrozijo svojo varnost in varnost drugih otrok (večji uhani, prstani, verižice, noži, frnikule,…

5. UMIVANJE ROK

 • Bistveno vlogo ima umivanje rok. To je najboljša metoda preprečevanja širjenja vseh nalezljivih bolezni.
 • Roke si moramo pogosto umivati, obvezno pa: pred pričetkom dela, takoj po uporabi stranišča, tik pred jedjo in delom z živili, takoj po tem, ko smo pprijeli kaj umazanega ali okuženega.
 • Pedagoški delavci moramo poleg tega, da stalno skrbimo za higieno svojih rok, skrbeti tudi za to, da so umite roke otrok. Mlajšim pri tem pomagamo, starejše pa nadziramo in jih spodbujamo, da jim umivanje rok pred določenim opravilom in po njem pride v navado.